HTML Info

Webről, magyarul, mindenkinek

HTML 5 – metadata : 1. rész

nincs megjegyzés

A metadata tartalom vagy a többi tartalom megjelenését és viselkedését határozza meg, vagy kapcsolatot definiál a dokumentum és más dokumentumok között.

base

A base elem használatával határozhatjuk meg a dokumentum alap URL-jét, amivel a relatív hivatkozások oldhatóak fel. Ezen az információn túl az elemhez nem tartozik egyéb tartalom.

Egy dokumentumban csak egy base elem lehet. A base elemnek vagy href attribútumának, vagy target attribútumának, vagy mindkettőnek kell lennie. A href attribútumnak – ha meg van adva – érvényes URL-t kell tartalmaznia.

Ha a base elemhez meg van adva a href attribútum, minden más URL-t tartalmazó attribútumú elem előtt kell szerepelnie. Ez alól kivétel a html, amelynek manifest attribútumát nem befolyásolja a base elem.

Ha több href attribútummal rendelkező base elem van a dokumentumban, az első kivételével a többi figyelmen kívül lesz hagyva.

Ha a target attribútum meg van adva, értékének érvényes böngészési környezet nevét (vagy kulcsszónak) kell lennie. Ha a base elemhez target attribútum van megadva, minden más olyan elelm elé kell kerülnie, amelyhez link tartozik.

Ha több target attribútummal rendelkező base elem van a dokumentumban, az első kivételével a többi figyelmen kívül lesz hagyva.

command

A command elem egy, a felhasználó által meghívható parancsot reprezentrál.

Az elem type attribútuma jelzi, milyen parancsról van szó: általános parancsról egy hozzárendelt művelettel; megváltoztatható állapotról, vagy kiválasztásról; (menü)elemek közötti választási lehetőségről.

Attribútuma felsorolás jellegű attribútum, három kulcsszóval vagy állapottal. A command kulcsszó jelzi a parancs, a checkbox a jelölőnégyzetet, a radio pedig a rádiógombot. Ha semmi nincs megadva, az elem az alapértelmezett parancs állapotot veszi fel.

Az elem label attribútumával adhatunk a felhasználó által is látható nevet a parancsnak.

A title attribútum leírást nyújt az elemről, amelyet a felhasználó segítségként felhasználhat.

Az icon attribútum a parancsot jelképező kép hozzárendelésére szolgál. Ha az attribútum meg van adva, értékének érvényes URL-nek kell lennie.

A disabled attribútum logikai attribútum, amely – ha meg van adva – azt jelzi, hogy a parancs jelenlegi állapotában nem elérhető.

A checked attribútum logikai attribútum, amely – ha meg van adva – azt jelzi, hogy a parancs ki van jelölve. Az attribútumot mellőzni kell, kivéve, ha az elem type attribútuma checkbox vagy radio.

A radiogroup attribútum parancsok csoportjának elnevezésére szolgál abban az esetbe, ha az elem type attribútumának értéke radio. Az attribútum csak akkor érvényes, ha az elem type attribútuma radio.

A type, label, icon, disabled, checked, és radiogroup DOM attribútumoknak az ugyanolyan nevű tartalomattribútumot kell tükrözniük.

link

A link elem használatával köthetünk dokumentumainkhoz más erőforrásokat.

A link(ek) célját a href attribútum tartalmazza, amelyet mindig meg kell adni, és amelnyek érvényes URL-t kell tartalmaznia. Ha a href attribútum hiányzik, akkor az elem nem definiál linket.

A linktípusokat (a kapcsolatokat) a kötelező rel attribútum értéke adja meg. ha a rel attribútum hiányzik, vagy értéke nem a specifikációnak megfelelő, akkor az elem nem definiál linket.

A link elem használatával kétféle linket definiálhatunk.

  1. A külső erőforrásra mutató linkek olyan kapcsolatok, amelyek kiegészítik a dokumentumot,
  2. A hyperlink kapcsolatok más dokumentumokra mutatnak

Egy elem definiálhat több kapcsolatot is (amelyek egy része külső erőforrásra mutathat, más része pedig hyperlink lehet); hogy pontosan melyik és mennyi link jön létre, az attól függ, hogy milyen kulcsszavak kerülnek a rel attribútumba.

Az interaktív felhasználói alkalmazásoknak módot kell nyújtani a felhasználók számára a link elemmel létrehozott hyperlinkek követésére. Hogy ezt pontosan hogyan tegyék, arra a specifikáció nem tér ki, de a következő információkat kell a felhasználók felé szolgáltatni:

  • A kapcsolatot a dokumentum és a link célja között (rel attribútum),
  • Az erőforrás leírását (title attribútum)
  • Az erőforrás helyét (href attribútum),
  • Az erőforrás nyelvét (hreflang attribútum),
  • Az erőforrást megjeleníteni képes médiát (media attribútum).

A felhasználói alkalmazások más információt is közölhetnek, pl. az erőforrás típusát (type attribútum).

meta

A meta elemmel különböző metaadatokat hozhatunk létre, amelyek ne fejezhetőek ki a title, base, link, style, és script elemekel.

A meta elem name attribútumával dokumentum-szintű metaadatokat definiálhatunk, a http-equiv attribútummal gyakorlati előírásokat tehetünk, a charset attribútum használatával a dokumentum karakterkódolását határozhatjuk meg.

A charset attribútum határozza meg a dokumentum karakterkódolását. Ha az attribútum jelen van egy XML dokumentumban, érékének ASCII, kis- és nagybetűkre érzéketlen formátumban az “UTF-8” karakterláncnak kell megfelelnie (és ezért a dokumentumnak is UTF-8 kódolásúnak kell lennie). Egy dokumentumban legfeljebb egy charset attribútummal rendelkező meta elem lehet.

A content attribútum hordozza a dokumentum metaadatainak információtartalmát, ha az elemet erre a célra használjuk. Lehetséges értékei a pontos kontextustól függenek.

Ha a meta elemnek van name attribútuma, az állítja be a dokumentum metaadatát. A metaadatok név/érték párokban vannak kifejezve, a meta elem name attribútuma adja meg a nevét, content attribútuma pedig értékét állítja be.

Szabványos metaadat nevek

application-name
Értéke rövid, szabadszöveges karakterlánc, amely a lap által reprezentált webalkalmazás nevét adja meg. Ha a lap nem webalkalmazás, az application-name metaadat nevet nem szabad használni. A felhasználói alkalmazások a felhasználói felületen megjeleníthetik az alkalmazás nevét.
description
Értéke szabadszöveges karakterlánc, amely a lapot írja le. A karakterláncnak alkalmasnak kell lennie a keresési eredményekben történő listázásra.
generator
Értéke szabadszöveges karakterlánc, amely a dokumentumot létrehozó szoftvert azonosítja. Kézzel szerkesztett lapoknál nem szabad használni.

Nem szabványos, de használható metaadatok

Tartalom nyelve (http-equiv="content-language")
A dokumentum alapértelmezett nyelvét állítja be. Amíg nincs sikeresen feldolgozva, a dokumentumnak nincs alapértelmezett nyelve.
Kódolás deklaráció (http-equiv="content-type")
A kódolás deklaráció a charset attribútum alternatívája: karakterkódolás-deklaráció.
Alapértelmezett stílus (http-equiv="default-style")
Az alapértelmezett alternatív stíluslap nevét határozza meg.
Refresh (http-equiv="refresh")

Időzített átirányítást hoz létre

Írta: htmlinfo

2009. 09 05 at 8:19 am

Kategória: Tippek

Címkék , , ,

Megjegyzés hozzáfűzése