HTML Info

Webről, magyarul, mindenkinek

A HTML 5 tartalommodellje

nincs megjegyzés

Egy poszttal korábban részleteket ígértem a HTML 5 Draft újdonságaival kapcsolatban. Úgy látszik, rrd megelégelte a várakozást, és maga kezdett neki megírni. A magam részéről az oldalszerkezet szemantikus felépítésével folytanám.

Az oldal felépítése a HTML 4-ben a blokkszintű elemekre alapult. Jobbára így van ez a HTML 5-ben is, de a gondolkodásmód átalakult.

Az elemek csoportosítása tartalommodelljükön alapul, egymáshoz való viszonyukat a fenti diagram mutatja.

A metadata tartalom vagy a többi tartalom megjelenését és viselkedését határozza meg, vagy kapcsolatot definiál a dokumentum és más dokumentumok között.

Általános szabályként azoknak az elemeknek, amelyek tartalommodellje lehetővé teszi a flow – vagyis nagy vonalakban: folyó szöveg – megjelenését, legalább egy leszármazott szöveg-csomóponttal kell bírniuk, vagy legalább egy leszármazott elemet kell tartalmazniuk, amely nem beágyazott tartalom.

A szekcionáló tartalom fogalomkörébe tartoik a fejléc, a lábléc, és az alábbi elemek: article, aside, nav, section. Megjelenési módjukra – az aside kivételével – a referencia nem tartalmaz külön előírást, önmagukban szemantikai jelentőségük van: a tartalom tagolásánál jut nekik szerep.

A Heading (címsor) tartalom egy-egy szekció címét definiálják (függetlenül attól, hogy a szekció körül van-e határolva section elemmel). Ide tartoznak az eddig is ismert h1 .. h6 elemek, illetve az újonnan bevezetésre kerülő hgroup elem.

A kifejezésmódra utaló phrasing tartalom a dokumentum szövegében jelenik meg, azokról az elemekről van szó, amelyekkel egy bekezdésen belül jelezhetünk hangsúlyt, kiemelést, stb.

Írta: htmlinfo

2009. 09 03 at 3:03 pm

Kategória: Hírek,Tippek

Címkék , , ,

Megjegyzés hozzáfűzése